Τηλ.κρατήσεων:2351063433 

Οροι χρήσης
H Επιχείρηση Ναυτίλος Ταβέρνα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων από την χρήση τους.
Ο επισκέπτης - χρήστης συμφωνεί ότι η nautilostaverna δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για    θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ή ανακτήθηκαν μέσω    αυτού.
Ο επισκέπτης – χρήστης κατά την πρόσβασή του στην ιστοσελίδα της nautilostaverna έχει αναγνώσει, κατανοήσει πλήρως και αποδεχθεί το περιεχόμενο των ΟΡΩΝ  και δεσμεύεται όπως συμμορφωθεί με αυτούς και απόσχει από κάθε χρήση η οποία είναι παράνομη και αντίκειται στα χρηστά ήθη.
Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που είναι διαθέσιμα σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι ακριβή, ολοκληρωμένα και έγκυρα τη στιγμή της δημοσίευσης και έχουν συλλεχθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, χωρίς να παρέχεται από την επιχείρηση καμιά εγγύηση για την ακρίβεια και το ολοκληρωμένο περιεχόμενο. Η nautilostaverna ουδεμία ευθύνη φέρει για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις,τυπογραφικά λάθη καθώς και για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών που αναγράφονται στην ιστοσελίδα.
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της σελίδας, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.
Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Επιχείρησης ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν την σελίδα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στην σελίδα δεν παρέχει σε καμμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Cookies
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το nautilostaverna.gr να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τις λειτουργίες εμφάνισης και περιήγησης. Με την χρήση της αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να γράψουν κριτική για την επιχείρηση μας ώστε να εμφανιστεί στην σελίδα μας, να μας αποστείλουν μύνημα μέσω της σελίδας μας,ή να στείλουν email στο nautilostaverna.
Η εκ μέρους σας καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση μας για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η Επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει στην σελίδα κριτική η οποία γράφτηκε απο επισκέπτη και περιέχει υβριστικό ή και ότιδήποτε άλλο περιεχόμενο που έρχετε σε αντίθεση με του όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής. Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε περισσότερο ή άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων από ό,τι είναι απαραίτητο να εκπληρώσουμε τους προαναφερθέντες λόγους. Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.